Nieuwsgierig naar wat mensen beweegt | Voelt zich thuis in de digitale wereld |  Heeft altijd ideeën | Begint het liefst vandaag

Als ik mezelf in een aantal woorden zou moeten omschrijven, dan zijn dit de dingen die het meeste op mij van toepassing zijn. Hoewel ik het kiezen van een paar eigenschappen beperkend vind, helpt het wel om te laten zien wie ik ben en waar ik voor sta. Dat is ook wat ik met mijn teksten probeer te doen. Wat ik schrijf, moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Dat maakt het tot een goede tekst.

Wil je meer over mij weten? Mail dan naar: langenkamp.lisa@gmail.com »

Vrije tijd: Zenzoekers
Werkervaring: gezondNU, Netwerven en Hogrefe Uitgevers
Stages: 
Psychologie Magazine en gezondNU
Achtergrond: de opleiding Media, Informatie en Communicatie (HvA) en de master New Media & Digital Culture (UvA)